• TRgO SPZ Martin
  TRgO SPZ Martin
  Slovenský poľovnícky zväz,
  Turčianska regionálna organizácia,
  036 01 Martin, Svätoplukova 16
  IČO: 00418773
  DIČ: 2020598162
  Číslo účtu:
  SK39 0900 0000 0000 6132 3962
  E-mail: spz.martin@gmail.com
  Mobil: 0903 440 062
 • OPK Martin
  OPK Martin

  Slovenská poľovnícka komora,
  Obvodná poľovnícka komora,

  036 01 Martin, Svätoplukova 16
  IČO: 42175682-023
  DIČ: 2023003400
  Číslo účtu:
  SK84 1100 0000 0029 2583 4436
  E-mail: martin@opk.sk

  Mobil: 0903 440 064

   

 • Štruktúra OPK
  Štruktúra OPK
  Predseda: Prof. Danko Ján
  Podpredseda: MUDr. Slávik Pavol
  Vedúci kancelárie: Badová Zuzana
  Predstavenstvo OPK Martin:
  Prof. Danko Ján (predseda)
  Valko Ján (strelectvo)
  Kramár Jaroslav (kynológia)
  Ing. Parvanov Miroslav (poľovníctvo)
 • Volené orgány
  Volené orgány

  Zástupcovia PZ, ktorí sú priamo volení, tvoria Radu TRgO SPZ Martin. Jedenkrát za 5 rokov Rada TRgO SPZ Martin zvoláva Snem TRgO SPZ Martin kde sa volí predstavenstvo ktoré zastrešuje a plní úlohy v rámci okresu. Konferencia OPK Martin sa koná každý rok, tvoria ju zástupcovia poľovníckych subjektov ako delegáti. Jedenkrát za 5 rokov sa uskutočňuje výročná konferencia, ktorá volí predstavenstvo OPK na nasledujúce obdobie.

TRgO SPZ Martin organizuje dňa 18.7.2020 strelecký brokový pretek na strelnici v Kláštore

Turčianska regionálna organizácia SPZ Martin usporiada v sobotu  18.7.2020 na strelnici v Kláštore pod Znievom pretek Brokový verejný strelecký prebor  OS 80

Po dlhšej prestávke sa tešíme na Vašu účasť, Badová Zuzana

Presné propozície sú k dispozícii TU.

POZOR!!! Zrušený pretek 20.6.2020

Oznam: Verejný strelecký pretek B50+parkúr50, ktorý sa mal konať 20.06.2020 sa RUŠÍ !!!

Oblastná výstava psov v Kláštore pod Znievom

TRgO SPZ Martin v spolupráci s OPK Martin organizujú v sobotu 6.6.2020 na strelnici TRgO SPZ v Kláštore pod Znievom Oblastnú výstavu psov. Presné propozície výstavy sú k dispozícii TU.

Pozvánka na Chovateľskú prehliadku ulovenej a uhynutej zveri

OPK Martin v spolupráci s Obvodným lesným úradom Martin, Slovenským poľovníckym zväzom v Martine a Poľovníckym združením Turiec Bystrička srdečne pozývajú na Chovateľskú prehliadku ulovenej a uhynutej zveri v poľovníckej sezóne 2019/2020, ktorá sa uskutoční v športovej hale na Podháji v dňoch 28.3.-29-3.2020.

Propozície prehliadky si môžete stiahnuť TU.

Vyšlo nové číslo vestníka "Turčiansky Poľovník"

Vyšlo druhé číslo polročníka "Turčiansky Poľovník". Aktuálne číslo tohoto vestníka má označenie 2019 - 7/12.

   IMG 20200103 111622          IMG 20200103 111636

 

  IMG 20200103 111603

Akcie poriadané OPK Martin a TRgO SPZ Martin v roku 2020

Obvodná poľovnícka komora Martin v spolupráci s TRgO SPZ Martin organizuje v roku 2020

Strelectvo:

25.4.2020 - kontrolné streľby členov OPK Martin/ všetci neumiestnení + Jarolím Sučany, Lysec Hôsec Belá, Jasienok Blatnica, Bukovina Mošovce

16.05.2020 - Okresný prebor

20.06.2020 - Verejný strelecký pretek B50+parkúr50

18.7.2020 - Verejný strelecký pretek OS-80

15.8.2020 - Verejný strelecký pretek M-800

10.10.2020 - Seniorský strelecký pretek

Kynológia:

6.6.2020 - Oblastná výstava psov-Kláštor pod Znievom

7.7.2020 - FSMP-PZ Kriváň Turany

22.8.2020 - PF skúšky/8 psov/- strelnica Kláštor pod Znievom

22-25.10.2020 - Fatranský pohár

7.11.2020 - PF skúšky psov /8 psov/ strelnica Kláštor pod Znievom

28-29.11.2020 - SD skúšky - miesto neurčené

Osveta:

Turčianski poľovníci deťom - 30.5.2020 - strelnica Kláštor pod Znievom

Chovateľská prehliadka - 23-29.3.2020 - športová hala na Podháji

 

Prihláška na skúšky poľovných psov

V sekcii "Dokumenty na stiahnutie" si môžete stiahnuť  dokument Prihláška na skúšky poľovných psov

Výsledky verejného streleckého preteku M-800 v Kláštore pod Znievom

Dňa 24.8.2019 sa uskutočnil na strelnici v Kláštore pod Znievom verejný strelecký pretek M-800 započítavaný do celoslovenskej streleckej ligy. Zúčastnilo sa 23 strelcov z celého Slovenska. Prehľad výsledkov je vo výsledkovej listine. Zúčastneným ďakujeme a víťazom gratulujeme.

Podrobná výsledková listina k nahliadnutiu TU.

 
 

M-800- strelecká liga SPK

Obvodná poľovnícka komora Martin usporiada dňa 24.08.2019/ sobota/ na strelnici v Kláštore pod Znievom verejnú streleckú súťaž v Redukovanom štvorboji M 800.

Podrobné propozície na stiahnutie TU.

 

AMO: Nariadenie hlavného veterinárneho lekára !!!

V nadväznosti na potvrdenie afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky v chovoch domácich ošípaných a u diviačej zveri, ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a v súlade s § 7 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2007 Z. z.o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

n a r i a ď u j e m

všetkým užívateľom poľovných revírov na území SR intenzívny lov diviačei zveri, pričom môžu použiť

 • zakázaný spôsob lovu podl'a § 65 ods. 2 písm. c) a k) zákona č. 274/2009 Z. z.o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:
  - použitie noktovízorov, ktoré nemajú svoju vlastnú zámernú osnovu;
  - použitie zdrojov umelého osvetlenia a zariadenína osvetlbvanie terčov;
 • nesprávny spôsob lovu podl'a § 65 ods. 3 písm. d), e), i) a k) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:
  - loviť diviačiu zver v noci s použitím výkonnej pozorovacej a streleckej optiky alebo s použitím zdrojov umelého osvetlenia alebo zariadení na osvetľovanie terčov;
  - loviť diviačiu zver postriežkou vo vzdialenosti kratšej ako 100 m od hranice poľovného revíru;
  - loviť diviačiu zver na poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľhohospodárske práce po predchádzajúcej dohode s užívateľom poľovnéh opozemku;
  - loviť diviačiu zver aj v prípade, že nemajú schválený plán chovu a lovu pre diviačiu zver alebo jej lov nebol povolený.

Cieľom tohoto nariadenia je obmedziť stavy diviačej zveri pri eradikácii afrického moru ošípaných u diviačej zveri. Toto nariadenie sa nevzťahuje na poľovné revíry, v ktorých vecne príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa vydala zákaz lovu diviačej zveri.

Celý text nariadenia Jozefa Bíreša, ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky nájdete TU.

O nás

Vítame Vás na stránkach Turčianskej regionálnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Martine a Obvodnej poľovníckej komory v Martine.
Turčianska regionálna organizácia SPZ Martin je organizačnou zložkou s právnou subjektivitou, ktorá združuje poľovnícke subjekty vykonávajúce právo poľovníctva okresoch Martin a Turčianske Teplice ktoré sú organizačnými jednotkami SPZ, iné PZ alebo  kluby a nezaradených členov SPZ ktorí doposiaľ nevyužili svoje právo zaradiť sa do PZ alebo klubu. TRgO SPZ Martin plní na úseku poľovníctva úlohy ktorými ho poverí OPK Martin.
Zástupcovia PZ, ktorí sú priamo volení tvoria Radu TRgO SPZ Martin. Jedenkrát za 5 rokov Rada TRgO SPZ Martin zvoláva Snem TRgO SPZ Martin kde sa volí predstavenstvo ktoré zastrešuje a plní úlohy v rámci okresu. 
Obvodná poľovnícka komora je organizačnou zložkou Slovenskej poľovníckej komory. OPK Martin pôsobí v územnom obvode Obvodného lesného a pozemkového úradu Martin a združuje užívateľov poľovných revírov  v obvode pôsobnosti a základné organizačné zložky, ktoré nie sú užívateľmi revíru ale v obvode jej pôsobnosti majú sídlo, ďalej fyzické osoby- členovia SPK s trvalým pobytom v obvode pôsobnosti. Každoročne  sa uskutočňuje konferencia OPK Martin, ktorú tvoria zástupcovia poľovníckych subjektov ako delegáti. Jedenkrát za 5 rokov sa  uskutočňuje výročná konferencia ktorá volí orgány OPK- predstavenstvo OPK  na nasledujúce obdobie. Predstavenstvo OPK  je výkonným orgánom OPK a plní všetky úlohy prijaté konferenciami a zabezpečuje, sleduje a plní úlohy na úseku hospodárenia OPK Martin.

Zoznam PZ/PS/ organizovaných pod TRgO SPZ Martin
1./ Poľovnícke združenie Magura Kľačany
2./ Poľovnícke združenie Jarolím Sučany
3./ Poľovnícke združenie Kriváň Turany
4./ Poľovnícka organizácia Kľak podhradie
5./ Poľovnícke združenie Kantor Martin
6./ Poľovnícke združenie Poloma Sklabiňa
7./ Poľovnícke združenie Jarabina Turčianske Jaseno
8./ Poľovnícke združenie Lysec Hôsec
9./ Poľovnícke združenie Necpaly Žabokreky
10./ Poľovnícke združenie Boriny Ďanová
11./ Poľovnícke združenie Jasienok
12./ Poľovnícke združenie Bukovina Mošovce
13./ Poľovnícke združenie Voda Horná Štubňa
14./ Poľovnícke združenie Skalka Turček
15./ Poľovnícke združenie Vysoký Vrch Zverín Dubové
16./ Poľovnícke združenie Vyšehrad Jasenovo
17./ Poľovnícke združenie Holý Vrch
18./ Poľovnícka spoločnosť Javorina
19./ Poľovnícke združenie Janková Kláštor
20./ Poľovnícke združenie Čechrenica Trebostovo
21./ Poľovnícke združenie Turiec Bystrička
22./ Poľovnícka spoločnosť Martin-Priekopa
23./ Poľovnícke združenie Ondrašová

Zoznam poľovných subjektov organizovaných pod OPK Martin
1./ Poľovnícke združenie Magura Kľačany
2./ Poľovnícke združenie Jarolím Sučany
3./ Poľovnícke združenie Kriváň Turany
4./ Poľovnícka organizácia Kľak podhradie
5./ Poľovnícke združenie Kantor Martin
6./ Poľovnícke združenie Poloma Sklabiňa
7./ Poľovnícke združenie Jarabina Turčianske Jaseno
8./ Poľovnícke združenie Lysec Hôsec
9./ Poľovnícke združenie Necpaly Žabokreky
10./ Poľovnícke združenie Boriny Ďanová
11./ Poľovnícke združenie Jasienok
12./ Poľovnícke združenie Bukovina Mošovce
13./ Poľovnícke združenie Voda Horná Štubňa
14./ Poľovnícke združenie Skalka Turček
15./ Poľovnícke združenie Vysoký Vrch Zverín Dubové
16./ Poľovnícke združenie Vyšehrad Jasenovo
17./ Poľovnícke združenie Holý Vrch
18./ Poľovnícka spoločnosť Javorina
19./ Poľovnícke združenie Janková Kláštor
20./ Poľovnícke združenie Čechrenica Trebostovo
21./ Poľovnícke združenie Turiec Bystrička
22./ Poľovnícka spoločnosť Martin-Priekopa
23./ Poľovnícke združenie Ondrašová
24./ Poľovnícke združenie Polet
25./ Devana s.r.o
26./ Lesy SR OZ Žilina, revír Gader
27./ Poľovnícke združenie Reváň Vrícko
28./ Žiarec Háj Poľovnícka spoločnosť
29./ Poľovnícka spoločnosť Martinské hole
30./ Mestskélesy Kremnica
31./ Poľovnícke združenie Urbariát Valča
32./ Poľovnícka spoločnosť Via Slovakia
33./ Poľovnícka spoločnosť Mošovce
34./ Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Sklené
35./ Poľovnícka spoločnosť Štiavnička
 • DOKUMENTY
  DOKUMENTY

  Dokumenty na stiahnutie.

 • LINKY
  LINKY

  Linky na partnerské webstránky.

 • FOTOGALÉRIA
  FOTOGALÉRIA

  Fotografie z našich podujatí.

 • MAPA
  MAPA

  Ako sa k nám dostanete.

 • Project5
  Project5

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Project6
  Project6

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.