Štruktúra OPK

Predseda: Prof. Danko Ján

Podpredseda: MUDr. Slávik Pavol

Vedúci kancelárie: Badová Zuzana

Predstavenstvo OPK Martin:

Prof. Danko Ján - predseda

MUDr. Slávik Pavol - podpredseda

Valko Ján - zodpovedný za vedenie strelectva

Kramár Jaroslav - zodpovedný za vedenie kynológie

Ing. Parvanov Miroslav - zodpovedný za vedienie poľovníctva

Dozorná rada:

Peadr. Bella Slavomír - predseda

Noga Štefan

Lichner Ján

Disciplinárna komisia:

Ing. Valaštík Miroslav - predseda

Ing. Kohút Ján

Mgr. Mejstrík Ladislav

Ing. Hurta Vladimír

Poláček Jozef

Hodnotiteľská komisia:

Valko Ján - predseda

Ing. Kaštíl Jozef

Ing. Vanko Jozef

Ing. Kohút Ján

Ing. Parvanov Miroslav

Ing. Vlček Petra

Badová Zuzana

Hulla Dušan

Juhás Rastislav

Urban Ján