• TRgO SPZ Martin
  TRgO SPZ Martin
  Slovenský poľovnícky zväz,
  Turčianska regionálna organizácia,
  036 01 Martin, Svätoplukova 16
  IČO: 00418773
  DIČ: 2020598162
  Číslo účtu:
  SK39 0900 0000 0000 6132 3962
  E-mail: spz.martin@gmail.com
  Mobil: 0903 440 062
 • OPK Martin
  OPK Martin

  Slovenská poľovnícka komora,
  Obvodná poľovnícka komora,

  036 01 Martin, Svätoplukova 16
  IČO: 421756820023
  DIČ: 2022958212
  Číslo účtu:
  SK84 1100 0000 0029 2583 4436
  E-mail: martin@opk.sk

  Mobil: 0903 440 064

   

 • Štruktúra OPK
  Štruktúra OPK
  Predseda: Prof. Danko Ján
  Podpredseda: MUDr. Slávik Pavol
  Vedúci kancelárie: Badová Zuzana
  Predstavenstvo OPK Martin:
  Prof. Danko Ján (predseda)
  Valko Ján (strelectvo)
  Kramár Jaroslav (kynológia)
  Ing. Parvanov Miroslav (poľovníctvo)
 • Volené orgány
  Volené orgány

  Zástupcovia PZ, ktorí sú priamo volení, tvoria Radu TRgO SPZ Martin. Jedenkrát za 5 rokov Rada TRgO SPZ Martin zvoláva Snem TRgO SPZ Martin kde sa volí predstavenstvo ktoré zastrešuje a plní úlohy v rámci okresu. Konferencia OPK Martin sa koná každý rok, tvoria ju zástupcovia poľovníckych subjektov ako delegáti. Jedenkrát za 5 rokov sa uskutočňuje výročná konferencia, ktorá volí predstavenstvo OPK na nasledujúce obdobie.

Verejná strelecká súťaž v redukovanom štvorboji M 800

Obvodná poľovnícka komora Martin usporiada verejnú streleckú súťaž v redukovanom štvorboji M 800 dňa 9.09.2023/ sobota/ na strelnici v Kláštore pod Znievom.

Propozície a program súťaže si môžete stiahnuť TU.

Končiace poľovné lístky

Zoznam končiacich poľovných lístkov nájdete TU.

PZ Jarolím Sučany v spolupráci s OPK Martin usporiada strelecké preteky v disciplíne M-800

PZ Jarolím Sučany v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou Martin usporiada strelecké preteky v disciplíne M-800 dňa 17. júna 2023 na strelnici v Sučanoch.

Propozície preteku TU.

PZ Jarolím Sučany v spolupráci s OPK Martin usporiada strelecké preteky v disciplíne G-200

PZ Jarolím Sučany v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou Martin usporiada strelecké preteky v disciplíne G-200 dňa 18. júna 2023 na strelnici v Sučanoch.

Propozície preteku TU.

Verejný strelecký pretek  B - 50 v Kláštore pod Znievom

Turčianska regionálna organizácia SPZ Martin usporiada v sobotu 17.6.2023 na strelnici v Kláštore pod Znievom Verejný strelecký pretek B-50. 

Propozície preteku TU.

!!! Okresný pretek dňa 6.5.2023 sa ruší !!!

Pretek v disciplínach M400 a OS40, ktorý mala organizovať OPK Martin v Kláštore pod Znievom sa RUŠÍ !!!

KALENDÁR STRELECKÝCH PODUJATÍ NA ROK 2023

Slovenská poľovnícka komora, OPK Martin, vydáva kalendár podujatí, ktoré budú zorganizované v roku 2023.
Môžete si ho pozrieť, resp. stiahnuť TU.

Najlepší študenti roka 2022

Dňa 11.11.2022 absolvovalo 15 kandidátov skúšku z poľovníctva, 13 bolo úspešných, dvaja neprospeli.
Ďakujem komisii z Prievidze.
Zuzana Badová

 IMG 1487 2016 x 1512

Verejná strelecká súťaž v Redukovanom štvorboji M 800

Obvodná poľovnícka komora Martin usporiada verejnú streleckú súťaž v Redukovanom štvorboji M 800 dňa 10.09.2022/ sobota/ na strelnici v Kláštore pod Znievom.
Propozície súťaže TU.

UPOZORNENIE !!! Zrušený pretek !!!

Strelecký pretek M 800 sa odkladá o týždeň na 10.9.2022 z dôvodu jarmoku v Kláštore pod Znievom.

S pozdravom Badová

O nás

Vítame Vás na stránkach Turčianskej regionálnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Martine a Obvodnej poľovníckej komory v Martine.
Turčianska regionálna organizácia SPZ Martin je organizačnou zložkou s právnou subjektivitou, ktorá združuje poľovnícke subjekty vykonávajúce právo poľovníctva okresoch Martin a Turčianske Teplice ktoré sú organizačnými jednotkami SPZ, iné PZ alebo  kluby a nezaradených členov SPZ ktorí doposiaľ nevyužili svoje právo zaradiť sa do PZ alebo klubu. TRgO SPZ Martin plní na úseku poľovníctva úlohy ktorými ho poverí OPK Martin.
Zástupcovia PZ, ktorí sú priamo volení tvoria Radu TRgO SPZ Martin. Jedenkrát za 5 rokov Rada TRgO SPZ Martin zvoláva Snem TRgO SPZ Martin kde sa volí predstavenstvo ktoré zastrešuje a plní úlohy v rámci okresu. 
Obvodná poľovnícka komora je organizačnou zložkou Slovenskej poľovníckej komory. OPK Martin pôsobí v územnom obvode Obvodného lesného a pozemkového úradu Martin a združuje užívateľov poľovných revírov  v obvode pôsobnosti a základné organizačné zložky, ktoré nie sú užívateľmi revíru ale v obvode jej pôsobnosti majú sídlo, ďalej fyzické osoby- členovia SPK s trvalým pobytom v obvode pôsobnosti. Každoročne  sa uskutočňuje konferencia OPK Martin, ktorú tvoria zástupcovia poľovníckych subjektov ako delegáti. Jedenkrát za 5 rokov sa  uskutočňuje výročná konferencia ktorá volí orgány OPK- predstavenstvo OPK  na nasledujúce obdobie. Predstavenstvo OPK  je výkonným orgánom OPK a plní všetky úlohy prijaté konferenciami a zabezpečuje, sleduje a plní úlohy na úseku hospodárenia OPK Martin.

Zoznam PZ/PS/ organizovaných pod TRgO SPZ Martin
1./ Poľovnícke združenie Magura Kľačany
2./ Poľovnícke združenie Jarolím Sučany
3./ Poľovnícke združenie Kriváň Turany
4./ Poľovnícka organizácia Kľak podhradie
5./ Poľovnícke združenie Kantor Martin
6./ Poľovnícke združenie Poloma Sklabiňa
7./ Poľovnícke združenie Jarabina Turčianske Jaseno
8./ Poľovnícke združenie Lysec Hôsec
9./ Poľovnícke združenie Necpaly Žabokreky
10./ Poľovnícke združenie Boriny Ďanová
11./ Poľovnícke združenie Jasienok
12./ Poľovnícke združenie Bukovina Mošovce
13./ Poľovnícke združenie Voda Horná Štubňa
14./ Poľovnícke združenie Skalka Turček
15./ Poľovnícke združenie Vysoký Vrch Zverín Dubové
16./ Poľovnícke združenie Vyšehrad Jasenovo
17./ Poľovnícke združenie Holý Vrch
18./ Poľovnícka spoločnosť Javorina
19./ Poľovnícke združenie Janková Kláštor
20./ Poľovnícke združenie Čechrenica Trebostovo
21./ Poľovnícke združenie Turiec Bystrička
22./ Poľovnícka spoločnosť Martin-Priekopa
23./ Poľovnícke združenie Ondrašová

Zoznam poľovných subjektov organizovaných pod OPK Martin
1./ Poľovnícke združenie Magura Kľačany
2./ Poľovnícke združenie Jarolím Sučany
3./ Poľovnícke združenie Kriváň Turany
4./ Poľovnícka organizácia Kľak podhradie
5./ Poľovnícke združenie Kantor Martin
6./ Poľovnícke združenie Poloma Sklabiňa
7./ Poľovnícke združenie Jarabina Turčianske Jaseno
8./ Poľovnícke združenie Lysec Hôsec
9./ Poľovnícke združenie Necpaly Žabokreky
10./ Poľovnícke združenie Boriny Ďanová
11./ Poľovnícke združenie Jasienok
12./ Poľovnícke združenie Bukovina Mošovce
13./ Poľovnícke združenie Voda Horná Štubňa
14./ Poľovnícke združenie Skalka Turček
15./ Poľovnícke združenie Vysoký Vrch Zverín Dubové
16./ Poľovnícke združenie Vyšehrad Jasenovo
17./ Poľovnícke združenie Holý Vrch
18./ Poľovnícka spoločnosť Javorina
19./ Poľovnícke združenie Janková Kláštor
20./ Poľovnícke združenie Čechrenica Trebostovo
21./ Poľovnícke združenie Turiec Bystrička
22./ Poľovnícka spoločnosť Martin-Priekopa
23./ Poľovnícke združenie Ondrašová
24./ Poľovnícke združenie Polet
25./ Devana s.r.o
26./ Lesy SR OZ Žilina, revír Gader
27./ Poľovnícke združenie Reváň Vrícko
28./ Žiarec Háj Poľovnícka spoločnosť
29./ Poľovnícka spoločnosť Martinské hole
30./ Mestskélesy Kremnica
31./ Poľovnícke združenie Urbariát Valča
32./ Poľovnícka spoločnosť Via Slovakia
33./ Poľovnícka spoločnosť Mošovce
34./ Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Sklené
35./ Poľovnícka spoločnosť Štiavnička
 • DOKUMENTY
  DOKUMENTY

  Dokumenty na stiahnutie.

 • LINKY
  LINKY

  Linky na partnerské webstránky.

 • FOTOGALÉRIA
  FOTOGALÉRIA

  Fotografie z našich podujatí.

 • MAPA
  MAPA

  Ako sa k nám dostanete.

 • Project5
  Project5

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Project6
  Project6

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Prihláška na skúšky poľovných psov

Stíhanie disciplinárnych previnení od nadobudnutia platnosti a účinnosti zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve do schválenia Disciplinárneho poriadku Slovenskej poľovníckej komory.

Disciplinárny poriadok Slovenského poľovníckeho zväzu

Hlavné smery činnosti schválené po IX. sneme SPZ

Metodické pokyny pre činnosť dozorných rád organizačných jednotiek SPZ

Organizačný a rokovací poriadok SPZ. Podľa § 12 ods. 4 písm. b) Stanov SPZ, vydáva rada SPZ tento organizačný a rokovací poriadok SPZ

Príloha č. 3 Stanov SPK: „Symboly SPK: znak-logo, zástava, pečiatka, hymna“

Oznámenie a poskytnutie návrhu zmluvy

Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek Slovenského poľovníckeho zväzu

Smernica pre kontrolnu cinnost DR po uprave na sneme v MI

Stanovy Slovenskej poľovníckej komory - aktuálne úplné znenie

Zmena a doplnenie Stanov SPK zo zasadnutia snemu SPK dňa 22.06.2013

ZÁKON z 16. júna 2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uznesenie IX. snemu SPZ

VYHLÁŠKA Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 171/1975 Zb., ktorou sa mení výpočet zveri v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 222/2001 Z.z. (úplné znenie)

ZÁKON o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 190/2003 Z. z.

ZMLUVA o spôsobe a forme minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri

Stanovy Slovenskej poľovníckej komory aktuálne úplné znenie

Metodické pokyny pre vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov v Slovenskom poľovníckom zväze

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY k žiadosti o vydanie / predĺženie platnosti poľovného lístka

Žiadosť o vydanie / predĺženie platnosti poľovného lístka pre cudzinca

Žiadosť o vydanie / predĺženie platnosti poľovného lístka