Štruktúra TRgO SPZ Martin

Predseda: Noga Štefan

Tajomník: Badová Zuzana

Dozorná rada:

Predseda: Ing. Brincka Jozef

Kárny senát:

PhDr. Aurel Glonščak - predseda

JUDR. Mejstrík Ladislav-člen

JUDr. Petráš Jozef-člen

Kontrolná skupina:

Ing. Kmeť Vladimír-predseda

Mgr. Karcol Miroslav-člen

Matula Martin-člen

Predstavenstvo:

Noga Štefan

Ing. Badová Zuzana

Ing. Beneš Jozef

Vladár Radoslav

Osvetová komisia:

Ing. Badová Zuzana - predseda

Kramár Tomáš

Fodrek Jozef

Rišian Dušan

Bella Milan

Legislatívno právna komisia:

Ing. Beneš Jozef - predseda

Kopp Jozef

Ing. Vajdel Miroslav

Čeman Jozef

Rišian Jozef

Strelecká komisia:

Vladár Radoslav - predseda

Badová Zuzana

Stacho Ján

Beneš Rastislav

Bízik Roman

Repan Vladimír

Nekoranec Igor