• TRgO SPZ Martin
  TRgO SPZ Martin
  Slovenský poľovnícky zväz,
  Turčianska regionálna organizácia,
  036 01 Martin, Svätoplukova 16
  IČO: 00418773
  DIČ: 2020598162
  Číslo účtu:
  SK39 0900 0000 0000 6132 3962
  E-mail: spz.martin@gmail.com
  Mobil: 0903 440 062
 • OPK Martin
  OPK Martin

  Slovenská poľovnícka komora,
  Obvodná poľovnícka komora,

  036 01 Martin, Svätoplukova 16
  IČO: 421756820023
  DIČ: 2022958212
  Číslo účtu:
  SK84 1100 0000 0029 2583 4436
  E-mail: martin@opk.sk

  Mobil: 0903 440 064

   

 • Štruktúra OPK
  Štruktúra OPK
  Predseda: Prof. Danko Ján
  Podpredseda: MUDr. Slávik Pavol
  Vedúci kancelárie: Badová Zuzana
  Predstavenstvo OPK Martin:
  Prof. Danko Ján (predseda)
  Valko Ján (strelectvo)
  Kramár Jaroslav (kynológia)
  Ing. Parvanov Miroslav (poľovníctvo)
 • Volené orgány
  Volené orgány

  Zástupcovia PZ, ktorí sú priamo volení, tvoria Radu TRgO SPZ Martin. Jedenkrát za 5 rokov Rada TRgO SPZ Martin zvoláva Snem TRgO SPZ Martin kde sa volí predstavenstvo ktoré zastrešuje a plní úlohy v rámci okresu. Konferencia OPK Martin sa koná každý rok, tvoria ju zástupcovia poľovníckych subjektov ako delegáti. Jedenkrát za 5 rokov sa uskutočňuje výročná konferencia, ktorá volí predstavenstvo OPK na nasledujúce obdobie.

Turčianska reg. organizácia SPZ v Martine pozýva na akciu venovanú deťom

Turčianska reg. organizácia SPZ v Martine Vás srdečne pozýva po dvoch rokoch na akciu venovanú deťom k ich sviatku 1.6.
Program a akcie TU.

Tešíme sa na Vás, Zuzana Badová

!!! POZOR !!! Zrušený pretek 7.5.2022

Okresný prebor 7.5.2022 je pre malý záujem zrušený.

Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí

Obvodná poľovnícka komora Martin, TRgO SPZ Martin a Obecný úrad Kláštor pod Znievom v spolupráci s poľovníckym združením Janková Kláštor pod Znievom organizujú v dňoch 26.-27.3 2022 v Požiarnej zbrojnici v Kláštore pod Znievom Chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí, na ktorú vás srdečne pozývajú.
Via informácii TU.

Pozvánka pre neumiestnených členov TRgO SPZ Martin

               Turčianska regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu

       Svätoplukova 254/16, 03601 Martin

 

            P O Z V Á N K A

             pre neumiestnených členov TRgO SPZ Martin

Dňa 7.3.2022 o 14,00 hod zvoláva TRgO SPZ Martin členov z radov neumiestnených, ktorí majú záujem voliť zástupcu na XII regionálny snem v zasadačke TRgO SPZ Martin.

Podľa usmernenia a Stanov SPZ a v zmysle organizačného zabezpečenia výročného snemu a rokovacieho poriadku pre XII Snemu SPZ sa ako delegáti zúčastňujúm PZ, PO a PS, neumiestnení členovia  SPZ  v územnej pôsobnosti TRgO SPZ Martin a členovia predstavenstva TRgO SPZ, predseda DR TRgO so sídlom v Martine.

Rada TRgO SPZ Martin ktorá hlasovala per rolam koncom roku 2021 schválila kľúč delegátov Regionálneho snemu SPZ TRgO nasledovne: za každé poľovnícke združenie /PO, PS/ s revírom jedného delegáta a z radov neumiestnených v revíroch jedného delegáta z okresu Martin a jedného delegáta z okresu Turčianske Teplice

Predstavenstvo TRgO SPZ Martin

 

Nový zoznam končiacich poľovných lístkov

Nový zoznam končiacich poľovných lístkov TU.

Akcie poriadané TRgO SPZ Martin a OPK Martin pre rok 2022

Poľovnícka činnosť:

Chovateľská prehlaidka ulovenej a uhynutej zveri za roky 2021-2022 sa uskutoční podľa pandemickej situácie v požiarnej zbrojnici v Kláštore pod Znievom

Strelecká činnosť:

Kontrólne streľby členov OPK Martin: 29.4.2022 strelnica Kláštor pod Znievom

PZ, PS, PO: Voda Horná Štubňa, PS Mošovce, PZ Vyšehrad Jasenovo,PZ Holý Vrch Slovenské Pravno, PZ Ondrašová + držitelia poľovných zbraní kategórie D na výkon práva poľovníctva vlastniaci prvé tri roky

7.5.20200-Majstrovstvá OPK : B50+M-400

4-5.6.2022-  verejné strelecké guľové preteky strelnica Sučany /4.6.2022-M-800 a 5.6.2022-G-200/

18.5.2022- verejný strelecký pretek strelnica Kláštor pod Znievom B-50

16.7.2022- verejný strelecký pretek, strelnica Kláštor pod Znievom OS-80

3.9.2022- verejný strelecký pretek, strelnica Kláštor pod Znievom

Kynologická činnosť:

9.7.2022- FSMP- poľovnícky subjekt  zatiaľ neurčený

27.8.2022- PF- strelnica Kláštor pod Znievom, PF podľa záujmu budeme organizovať aj 2x druhý termín október, november 2022

26-27.11.2022- SD poľovnícky subjekt zatiaľ neurčený

Osvetová činnosť:

Turčianski poľovníci deťom 30.5.2022 strelnica Kláštor pod Znievom, podľa pandemickej situácie

Slávnostné odovzdanie vyznamenaní za rozvoj poľovníctva na Slovensku, podľa pandemickej situácie, termín zatiaľ neurčený

Stručný obsah novely zákona o zbraniach a strelive

Minulý týždeň schváliala Národná rada SR novelu zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorú pripravilo ministerstvo vnútra a celý proces trval už viac ako 6 rokov. Do tohto zákona sa premieta aj európska smernica. CIEĽOM je predovšetkým dosiahnutie rovnováhy medzi záväzkom zabezpečiť určitú slobodu pohybu niektorých strelných zbraní v EÚ a potrebou kontrolovať ju primeranými bezpečnostnými zárukami najmä za účelom zamedzenia zneužitia zbraní na trestnú činnosť.
Celý článok si môžete prečítať, resp. stiahnuť TU.

!!! - D Ô L E Ž I T Ý - O Z N A M - !!!

Pri platbe poľovného líska cez účty SPZ a OPK Martin platiť takto:
- účet SPZ členské na 5 rokov 150€
- účet OPK poľovný lístok na 5 rokov 20€
- Pri platbe na jeden rok SPZ 30€ a OPK 5€

Čísla účtov: 
SPZ: SK39 0900 0000 0000 6132 3962
OPK SK 84 1100 0000 0029 2583 4436 

 

Fatranský pohár 2021 Kláštor pod Znievom

Pravidelné organizovanie skúšok farbiarov o Fatranský pohár z dôvodu pandémie a následných opatrení, bolo v roku 1920 zrušené. Kompletne zabezpečené a pripravené skúšky sa po súhlase výboru KCHF presunuli o rok s tým, že sa bude konať aj výber farbiarov do chovu v jednom dátume a lokalite. Takto sa uvedená súťaž dostala do kynologického kalendára pre rok 2021.

XIV. ročník sa konal v dňoch 14. – 17.októbra 2021 v Kláštore pod Znievom. Organizačný kolektív, ktorý viedol Ing. Peter Juhás pripravil skúšky na najvyššej úrovni. Centrum skúšok s ubytovaním a chovným zvodom bol v areáli Snowland Valča, apartmány Humno. Po porade rozhodcov 14.10. o 19.hod. sa vykonalo losovanie vodičov a boli určení rozhodcovia na jednotlivé práce.

Skúšok sa zúčastnilo sedem vodičov.

Č.1, Cedra zo Zadnej Šútovky BF, vodič Janota Lukáš, SPKP 11903/21,

č.2, Ema z Babinej hory BF, vodič Novanský Vladimír, SPKP 12041/19,

č.3, Elza Mutňanská dolina BF, vodič Maruščák Ján, SPKP 12453/19,

č.4, Goro z Petrovskej doliny BF, vodič Pavlík Štefan, SPKP 12623/20,

č.5, Sara z Polčiny BF, vodič Homola František, SPKP 11726/18,

č.6 Cid Lúčny vrch BF, vodič Tibor Važan SPKP 11824/18,

č.7, Eny Mútňanská dolina BF, vodič Ďuriš Jozef SPKP 12454/20.

Práce posudzoval rozhodcovský zbor delegovaný ústredím SPZ Bratislava.

Hlavný rozhodca Ing. Peter Grellneth st.,

Rado Prášek, Rado Košík, Michal Lesňák, Marian Zábojník, Ing. Martin Jánošík, František Vrlík, Ing. Karel Plch, Jaro Kramár, Karabel Peter, Marek Sirotný, Mária Neuschlova. Ing. Peter Grellneth ml.

V piatok po otvorení skúšok bolo hlásene 9 prirodzených prác a overení nástrelov. Na umelé stopy nastúpili dvaja vodiči, ktorí mali prácu na raňajšom postrele. Postupne ako sa vracali z prirodzených prác ešte dvaja absolvovali aj umelú stopu. Na umelej stope mali dva farbiare problém, v časovom limite nevypracovali stopu.

Ostatné boli úspešné.

Na prirodzenej stope si najlepšie počínal vodič Ing. Jozef Ďuriš so sukou BF Eny Mútňanská dolina, ktorá zastavila unikajúcu zver a vytrvalo hlásila až do príchodu vodiča. Stopová dráha jelenice vo Vrátnej doline bola 16 hodín stará, s troma ležoviskami bola po 8 km vypustená na durenie. Celková dĺžka stopy s durením a stavaním s jednou opravou bola 11km. Práca bola ohodnotená v I. cene 415 bodov. Toto hodnotenie ho určilo za víťaza a bol mu priznaný titul čakateľa CACT.

Ďalší úspešný vodič Štefan Pavlík so psom BF Coro z Petrovskej doliny vypracoval prirodzenú stopu jelenčaťa s večer poraneným predným behom. 18 hodinová stopa, spočiatku nervózna práca, neskôr po ukľudnení často schádzal zo stopy, ale sám sa opravoval. Práca na remeni 1500 metrov, vypustený na vylomený kus. Nemý na teplej stope. Durenie spolu 2500m. Stavanie 20 minút. Celkové hodnotenie II. cena 375 bodov skončil na druhom mieste.

Tretí úspešný vodič František Homola s BF Sara z Polčiny, dohľadal poranené jelenča, ktoré po poranení prešlo cez potok do porastu. Suka pracovala bez opráv a po 600 metroch hlásila jelenča neschopné pohybu. Celkové hodnotenie II. cena 275 bodov ho zaradila na tretie miesto. Ostatné prirodzené stopy po overení kontrolným psom boli prehlásené za ľahký postrel.

            XIV ročník Fatranského pohára možno hodnotiť ako veľmi úspešný.

Na záverečnom vyhodnotení boli vodiči ocenení hodnotnými cenami. Trubači z Liptova pod vedením Ing. Michala Olosa, vytvárali nezabudnuteľnú kulisu počas celého priebehu skúšok.   

Zároveň boli skúšky ukončené s konštatovaním, že boli vynikajúco pripravené za čo patrí vďaka organizátorom, vodičom s farbiarmi a aj rozhodcovskému zboru.   

 Tabulka Fatransky pohar

Hlavný rozhodca Ing. Peter Grellneth st.       

Poľovníci vysvätili kríž k pamiatke SV. Huberta

Tretí november sa spája s úctením si pamiatky Sv. Huberta. Pri tejto príležitosti a v tento deň vysvätil a požehnal kríž Sv. Huberta evanielický kňaz Mgr. Miroslav Hložný v poľovníckej spoločnosti PS SBU Martin Priekopa. Kríž bol umiestnený na Javornej, kde sa spájajú tri cesty. Celebroval krátku svätú omšu, kde pripomenul, že Boh je láska, Boh je svetlo a cesta ktorou sme sa vybrali aj my poľovníci. Pripomína, že sa máme držať tejto cesty a neskĺznúť na zlé chodníčky. Poďakoval sa poľovníkom v poľovníckom subjekte PS Martin-Priekopa za ich starostlivosť  a opateru zvery hlavne v zimnom období. O príjemnú atmosféru sa postarali aj hudobníci. česť a sláva Sv. Hubertovi. Z.B.

marek            marek3 
 
Kriz 1           Kriz 3
 
 

O nás

Vítame Vás na stránkach Turčianskej regionálnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Martine a Obvodnej poľovníckej komory v Martine.
Turčianska regionálna organizácia SPZ Martin je organizačnou zložkou s právnou subjektivitou, ktorá združuje poľovnícke subjekty vykonávajúce právo poľovníctva okresoch Martin a Turčianske Teplice ktoré sú organizačnými jednotkami SPZ, iné PZ alebo  kluby a nezaradených členov SPZ ktorí doposiaľ nevyužili svoje právo zaradiť sa do PZ alebo klubu. TRgO SPZ Martin plní na úseku poľovníctva úlohy ktorými ho poverí OPK Martin.
Zástupcovia PZ, ktorí sú priamo volení tvoria Radu TRgO SPZ Martin. Jedenkrát za 5 rokov Rada TRgO SPZ Martin zvoláva Snem TRgO SPZ Martin kde sa volí predstavenstvo ktoré zastrešuje a plní úlohy v rámci okresu. 
Obvodná poľovnícka komora je organizačnou zložkou Slovenskej poľovníckej komory. OPK Martin pôsobí v územnom obvode Obvodného lesného a pozemkového úradu Martin a združuje užívateľov poľovných revírov  v obvode pôsobnosti a základné organizačné zložky, ktoré nie sú užívateľmi revíru ale v obvode jej pôsobnosti majú sídlo, ďalej fyzické osoby- členovia SPK s trvalým pobytom v obvode pôsobnosti. Každoročne  sa uskutočňuje konferencia OPK Martin, ktorú tvoria zástupcovia poľovníckych subjektov ako delegáti. Jedenkrát za 5 rokov sa  uskutočňuje výročná konferencia ktorá volí orgány OPK- predstavenstvo OPK  na nasledujúce obdobie. Predstavenstvo OPK  je výkonným orgánom OPK a plní všetky úlohy prijaté konferenciami a zabezpečuje, sleduje a plní úlohy na úseku hospodárenia OPK Martin.

Zoznam PZ/PS/ organizovaných pod TRgO SPZ Martin
1./ Poľovnícke združenie Magura Kľačany
2./ Poľovnícke združenie Jarolím Sučany
3./ Poľovnícke združenie Kriváň Turany
4./ Poľovnícka organizácia Kľak podhradie
5./ Poľovnícke združenie Kantor Martin
6./ Poľovnícke združenie Poloma Sklabiňa
7./ Poľovnícke združenie Jarabina Turčianske Jaseno
8./ Poľovnícke združenie Lysec Hôsec
9./ Poľovnícke združenie Necpaly Žabokreky
10./ Poľovnícke združenie Boriny Ďanová
11./ Poľovnícke združenie Jasienok
12./ Poľovnícke združenie Bukovina Mošovce
13./ Poľovnícke združenie Voda Horná Štubňa
14./ Poľovnícke združenie Skalka Turček
15./ Poľovnícke združenie Vysoký Vrch Zverín Dubové
16./ Poľovnícke združenie Vyšehrad Jasenovo
17./ Poľovnícke združenie Holý Vrch
18./ Poľovnícka spoločnosť Javorina
19./ Poľovnícke združenie Janková Kláštor
20./ Poľovnícke združenie Čechrenica Trebostovo
21./ Poľovnícke združenie Turiec Bystrička
22./ Poľovnícka spoločnosť Martin-Priekopa
23./ Poľovnícke združenie Ondrašová

Zoznam poľovných subjektov organizovaných pod OPK Martin
1./ Poľovnícke združenie Magura Kľačany
2./ Poľovnícke združenie Jarolím Sučany
3./ Poľovnícke združenie Kriváň Turany
4./ Poľovnícka organizácia Kľak podhradie
5./ Poľovnícke združenie Kantor Martin
6./ Poľovnícke združenie Poloma Sklabiňa
7./ Poľovnícke združenie Jarabina Turčianske Jaseno
8./ Poľovnícke združenie Lysec Hôsec
9./ Poľovnícke združenie Necpaly Žabokreky
10./ Poľovnícke združenie Boriny Ďanová
11./ Poľovnícke združenie Jasienok
12./ Poľovnícke združenie Bukovina Mošovce
13./ Poľovnícke združenie Voda Horná Štubňa
14./ Poľovnícke združenie Skalka Turček
15./ Poľovnícke združenie Vysoký Vrch Zverín Dubové
16./ Poľovnícke združenie Vyšehrad Jasenovo
17./ Poľovnícke združenie Holý Vrch
18./ Poľovnícka spoločnosť Javorina
19./ Poľovnícke združenie Janková Kláštor
20./ Poľovnícke združenie Čechrenica Trebostovo
21./ Poľovnícke združenie Turiec Bystrička
22./ Poľovnícka spoločnosť Martin-Priekopa
23./ Poľovnícke združenie Ondrašová
24./ Poľovnícke združenie Polet
25./ Devana s.r.o
26./ Lesy SR OZ Žilina, revír Gader
27./ Poľovnícke združenie Reváň Vrícko
28./ Žiarec Háj Poľovnícka spoločnosť
29./ Poľovnícka spoločnosť Martinské hole
30./ Mestskélesy Kremnica
31./ Poľovnícke združenie Urbariát Valča
32./ Poľovnícka spoločnosť Via Slovakia
33./ Poľovnícka spoločnosť Mošovce
34./ Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Sklené
35./ Poľovnícka spoločnosť Štiavnička
 • DOKUMENTY
  DOKUMENTY

  Dokumenty na stiahnutie.

 • LINKY
  LINKY

  Linky na partnerské webstránky.

 • FOTOGALÉRIA
  FOTOGALÉRIA

  Fotografie z našich podujatí.

 • MAPA
  MAPA

  Ako sa k nám dostanete.

 • Project5
  Project5

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Project6
  Project6

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.